Phản bác luận điệu “Cách mạng Tháng tám là ăn may”

Cho đến bây giờ vẫn còn có những thế lực cố tình bóp méo sự thật lịch sử, cho rằng cách mạng tháng Tám là cuộc cách mạng “ăn may”, rằng khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh ở Việt Nam không có chính quyền thế nên cách mạng tháng Tám mới diễn ra nhanh như vậy.

Đã 72 năm trôi qua, ý nghĩa to lớn của cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mồng 2 tháng 9 vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim của những người con đất Việt chân chính. Để có được thành quả cách mạng như ngày hôm nay, nhân kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mồng 2 tháng 9, cũng cần phải nhắc lại vai trò lãnh đạo không thể thay thế của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam khi lãnh đạo nhân dân Việt Nam đứng dậy khởi nghĩa giành chính quyền, khi đấu tranh giành độc lập, thống nhất cho đất nước cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.

91783f07-4396-4072-85f2-d82020033dc2
Nhân dân thủ đô Hà Nội vùng lên giành chính quyền trong những ngày Cách mạng Tháng Tám 1945. Ảnh: Tư liệu

Đầu tiên phải khẳng định rằng cách mạng tháng Tám là thành quả của sự lãnh đạo của một đảng với chủ nghĩa tiên tiến, chủ nghĩa Mác-Lê Nin, được rèn giũa qua thực tế đấu tranh, xây dựng lực lượng. Từ phong trào Xô viết Nghệ tĩnh 1930 đến giai đoạn đấu tranh dân chủ 1936-1939, rồi đến Nam kỳ khởi nghĩa 1940, Đảng cộng sản Đông dương, sau đó là Đảng cộng sản Việt Nam đã dần trưởng thành, phát triển, ngày càng lớn mạnh cả về kinh nghiệm đấu tranh, cả về lực lượng; cho đến năm 1945 cơ sở của Đảng đã có ở hầu khắp các tỉnh, thành, địa phương với khoảng 5000 đảng viên.

Với đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với thực tiễn lịch sử, “làm cách mạng dân tộc” mang lại độc lập, tự do cho dân tộc, “làm cách mạng thổ địa”, mang về ruộng đất cho người nông dân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập hợp được lực lượng đông đảo chuẩn bị cho nổi dậy, cướp chính quyền khi có thời cơ; thực tế đã cho thấy hầu hết mọi người dân Việt Nam đã tham gia cách mạng tháng Tám.

Bên cạnh đường lối cách mạng đúng đắn, bên cạnh đông đảo quần chúng nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã chuẩn bị lực lượng nòng cốt cho cách mạng sau này; đó là các đội du kích Bắc Sơn, Ba Tơ, …mà sau này là Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam-lực lượng chủ yếu làm nhiệm vụ chiến đấu giành độc lập, thống nhất, xây dựng đất nước.
Cách mạng tháng Tám là hệ quả tất yếu sự nhạy bén của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với vận hội, thời cơ của đất nước. Nhận định chủ nghĩa phát xít chắc chắn bị tiêu diệt, Liên xô và phe đồng minh sẽ giành thắng lợi trên chiến trường; ở Việt Nam Nhật sẽ thống trị thay người Pháp, đó là cơ hội để các nước thuộc địa có thể đứng lên cướp chính quyền.

Ngày 09-3-1945, ngay khi Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Ðảng ta đã họp và ra Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, trong đó nhận định: Những cơ hội tốt đang giúp cho những điều kiện khởi nghĩa mau chín muồi. Ngày 13-8-1945, tại Tân Trào, đã diễn ra Hội nghị toàn quốc của Đảng, một lần nữa nhận định “điều kiện khởi nghĩa đã chín muồi” được khẳng định; chủ trương lãnh đạo toàn dân tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Đồng minh kéo vào Đông Dương được Hội nghị đề ra; Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập do đồng chí Trường Chinh phụ trách. Đêm 13-8, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc đã phát Quân lệnh số 1, trong đó nêu rõ: Giờ tổng khởi nghĩa đã đến! Cơ hội có một không hai cho quân dân Việt Nam vùng dậy giành lấy quyền độc lập của nước nhà!… Chúng ta phải hành động cho nhanh, với một tinh thần vô cùng quả cảm, vô cùng thận trọng!….

Cùng thời điểm này, tại Tân Trào, ngày 16-8-1945, Đại hội quốc dân đã họp, khẳng định sự nhất trí với chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng; quyết định thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam tức Chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Ngày 18-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa đến toàn thể dân tộc Việt Nam, trong đó nêu rõ: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta…”

Đáp ứng lời kêu gọi của Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh, khắp nơi trên đất nước Việt Nam, mọi người cùng đứng dậy khởi nghĩa giành chính quyền. Ở Hà Nội, chính quyền về tay nhân dân vào ngày 19 tháng 8 bằng cuộc biểu dương lực lượng khởi đầu ở nhà hát Lớn, sau đó là tuần hành thị uy khắp mọi ngõ ngách của thủ đô. Dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Trung kỳ và tỉnh ủy, ngày 23-5-1945, nhân dân Thừa Thiên Huế đã nổi dậy chiếm các công sở, buộc vua Bảo Đại phải đầu hàng, thoái vị. Ngày 25-8-1945, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Nam kỳ, hàng triệu nhân dân Sài Gòn đã xuống đường, biểu tình, tập hợp lực lượng tỏa ra chiếm các vị trí quan trọng, thành lập chính quyền cách mạng….

Cùng có thời cơ cách mạng như nhau nhưng không phải nước nào, đảng nào cũng lãnh đạo nhân dân nước mình giành độc lập, tự do cho dân tộc, mang lại cơm no áo ấm cho người dân nước mình. Chỉ có đảng có đường lối cách mạng đúng đắn, có lực lượng đông đảo, có sự nhạy bén trong lãnh đạo, tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân, kết hợp tốt sức mạnh của quần chúng nhân dân lao động với thời cơ cách mạng,… đảng đó mới mang lại độc lập cho dân tộc, quyền lợi cho người lao động. Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng lãnh đạo như thế.

Bình luận trên facebook

Bình luận trên VNTB

..

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin được quan tâm

    THỐNG KÊ TRUY CẬP

    Flag Counter