Văn hóa ba que và ngôn ngữ Cờ vàng

Đề nghị, các bạn trước khi đọc bài viết, hãy vào đường link  để nghe trước cuộc tranh luận này.

Sắp đến, ngày 30/4/2017 cách đây 42 năm cũng ngày này năm 1975, chế độ Việt nam Cộng hòa một chính quyền tay sai Mỹ đã bị sụp đổ. Đánh dấu một mốc son lịch sử huy hoàng nhất của dân tộc ta, nhân dân ta đã đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi giang sơn, gấm vóc đã thu về một mối. Tuy nhiên, đây đó những kẻ chống cộng cực đoan cờ vàng vẫn “Quốc hận” không cam tâm chịu thất bại, chúng luôn có những âm mưu chống phá đất nước bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Hôm nay, mời các bạn nghe cuộc hội thoại 20p, cuộc đấu lý “so găng trổ tài cao thấp” giữa một tay Cờ Vàng có hạng có cái tên“Tây hóa” He he, Nguyễn kevil ở mãi bên Cali phọt, với một người ở Việt Nam được cho là “Dư luận viên” (DLV), ‘hạng ruồi” tự nhận là “đệ tử” của DLV Trần Nhật Quang. Để thấy được âm mưu đê tiện của chúng.

44cabbc44a9c4b7183f72f1eecc70874

Nghe xong cuộc tranh luận này, mới thấy “cái trình” của đại diện phía cờ vàng nó quá cao, có người nhận xét “chưa chắc qua được ngọn cỏ”, Tóm lại trình độ lý luận của tay cờ vàng này là rất “xoàng xĩnh”. Đã thế, lại còn dở thói du côn, ra vẻ ta đây cứ như,“Bố con chó bông, ông con chó xồm” để lòe và bắt nạt thiên hạ

He he, Thối đếch ngửi được…..

Chưa cần nói đến cái “Trình cao thấp” của tay Cờ vàng Ca li phọt đến đâu. Nhưng, điều đáng nói ở chỗ, tay này nói năng rất lỗ mãng, tục tĩu, như dân giang hồ, gầm cầu xó chợ …..để “áp khẩu tại gia”…..làm cho người nghe khó chịu về màn ‘đấu khẩu” vô văn hóa, bằng thứ ngôn ngữ của những kẻ Chống cộng mang danh Cờ Vàng.

Nói đến văn hóa Cờ vàng, người ta nhớ lại, có lần Nhà báo hải ngoại Ông Nguyễn Phương Hùng, người đã từng ở bên kia chiến tuyến bức xúc nói “Những người CCCĐ hải ngoại chẳng khác gì một “Cộng đồng hành tỏi”, Ông nói thât không ngoa, đúng là “Hành tỏi” trong một cộng đồng Cờ Vàng vô văn hóa, hay nói một cách khác, đó là thứ văn hóa tục tĩu Cờ Vàng. Vì, Ở đâu cũng vậy, hơi tý là dân Cờ Vàng Ba que thô lỗ. Biểu tình chống Cộng thì chúng chửi Cộng Sản đã đành, biểu tình Cờ vàng “kình” Cờ Vàng chống nhau, chúng cũng hăng tiết vịt, gân cổ để chửi nhau, chúng văng tục chửi bậy, cứ như hát hay, cứ như đó là thứ đặc sản, không thể thiếu của dân Ba que được thể hiện bằng thứ ngôn ngữ  của những kẻ Cờ Vàng.

Vì vậy, không có gì làm lạ khi vào Nick của Ông Trần nhật Quang, thôi thì đủ các ngôn từ tục tĩu, chế hình phản cảm từ thứ văn hóa Cờ Vàng, của dân ba que nhắm vào Ông. Đó cũng là điều dễ hiểu.

Thế nên, có người nói chúng(Dân Cờ vàng) chẳng khác “Đếch” gì đám lưu manh, thảo khấu giang hồ Sài Gòn, thời đệ Nhất, hay đệ Nhị Việt nam Cộng hòa. Nay, tranh luận chính trị chúng cũng mang thói ba que ra để thô lỗ, để tục tĩu như một kẻ thiếu học, vô văn hóa, của thứ văn hóa Cờ Vàng văn hóa chửi. “Mày tao, tí tớ, thằng nọ, thằng kia…. Đù mẹ, đù cha, mẹ cái loại Dư Luận Viên ba củ chúng mày”……Thôi thì, cũng đủ loại ngôn ngữ tục tĩu Cờ Vàng để “áp khẩu” đối phương bằng thứ võ mồm, nhưng xem ra “Thùng rỗng, lại kêu quá to”. Chỉ tổ nhàm tai, điếc đít thiên hạ.

He he, thật tởm cho chúng.

Vì thế, có người nói rất đúng rằng “Tranh luận chính trị’, là rất bình thường và cả đời thương, đâu cần phải “Đao to, Búa lớn” gân cổ để cãi chày, cãi cối, để thô lỗ, để vô văn hóa. Thế nhưng, dân cờ vàng ba que đâu có nghĩ được điều sơ đẳng như vậy. Bởi lẽ, từ xưa đến nay bản chất của chúng là những kẻ “Xỏ nhầm giầy Tây, giầy Mỹ”, chúng ăn lương thực dân, lĩnh lương Đế quốc, và tất nhiên chúng cầm súng Tây súng Mỹ, rắp tâm đi ngược lại lợi ích của dân tộc, bằng hành vi tiếp tay, cùng quân xâm lược chống lại sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của người dân Việt  dưới sự lãnh đạo của những người Cộng sản Việt Nam, để “Giành độc lập tự do cho đất nước, danh dự của một quốc gia, chủ quyền của một dân tộc”.

 Vì thế, lý luận thường thấy của dân Cờ vàng khi nói về lòng yêu nước theo kiểu bán nước “Cõng rắn căn gà nhà” của họ, đã được cố Giáo sư Trần Chung Ngọc người một thời đã từng ở bên kia chiến tuyến, chứng minh một câu để đời “Đại ý”. “Người Việt Quốc gia, hay Việt Nam Cộng hòa họ chiến đấu cũng có lý tưởng. Nhưng, chính nghĩa thì không”. Nói như thế, được hiểu rằng lý tưởng của dân Cờ Vàng thực tế là “cầm súng giặc chống lại dân tộc” nhưng đã được đánh tráo khái niệm bằng cuộc xâm lăng của người Việt miền Bắc thôn tính người Việt miền Nam, một lý tưởng “lạ kỳ” người Việt xâm lăng đất nước của con người Việt.

 Thật là nhảm nhí, đúng là quá bậy bạ không thể chấp nhận được lý lẽ “bao biện”, xảo trá của những kẻ có đầu óc nô lệ, suốt đời chỉ muốn bám đít ngoại bang, làm tay sai, bù nhìn cho quân xâm lược

 Rõ ràng, Bản chất phi nghĩa, phi dân tộc của một chế độ “tiếm danh, tiếm quyền” được đẻ ra từ quân xâm lược, hết Pháp rồi đến Mỹ, nên Cờ vàng rất “nghèo nàn” về lý luận. Hay nói một cách khác lẽ phải không thuộc về dân Cờ vàng, nên Cờ vàng đuối lý vì không có nguồn chính nghĩa để đấu lý, tình thế đã bắt buộc họ phải dùng món võ cổ truyền là “lý sự cùn” để chống chế, đã được thể hiện bằng thứ văn hóa Cờ vàng thường thấy, để “Cả vú lấp miệng em” của những kẻ võ biền vô tích sự, thích dùng cơ bắp, hơn là bằng cái đầu để động não.

Chỉ 20p Hội thoại, tranh luận ngắn ngủi người ta thấy ra rất nhiều điều.
Thật đáng khen thay, “Đệ tử’ của Ông Trần Nhật Quang tuy còn rất trẻ, Nhưng xem ra, cách“Hành xử”, ứng xử rất nhân văn, rất quân tử, rất văn hóa, rất văn minh và cả khiêm tốn, Nay, thêm cả đức trọng, tài cao, rất đáng được hoan nghênh, được mọi người ngưỡng mộ.

Chứng tỏ, các cháu là con nhà có học, có giáo dục, được giáo dục tử tế ở một chế độ ưu việt. Những gì các cháu đã và đang làm, thể hiện bản lĩnh chính trị rất vững vàng của thanh niên thời nay. Chỉ nói riêng điều này, chưa nói đến lý luận, các cháu đã dẫn điểm, Cờ Vàng đang mất điểm, các cháu đang thể hiện “trên cơ” về nhân cách, hay nói một cách khác “Trình” của các cháu cao hơn rất nhiều, so với những kẻ đầu to nhưng não bé, văn hóa lùn, vô chính trị của dân Cờ Vàng.

Tuyệt vời, các cháu DLV Cờ đỏ. Thật xứng danh con cháu Lạc Hồng của thời đại Hồ Chí Minh.

Trong 20p tranh luận này, “Thùng rỗng kêu to”lại được tái xuất, kiến thức sơ đẳng nhất, về nhận thức chính trị của đại diện Cờ Vàng, quả là kém cỏi và được cho là rất xoàng xĩnh, nó “Già dơ” của một lão già, nhưng lại rất non nớt và “Ngây thơ” của một đứa trẻ.

Tư duy chính trị chẳng khác gì con Vẹt chỉ biết ăn theo, nói leo, bản năng của hội chứng bầy đàn Cờ Vàng.

Đã thế, Cờ Vàng hay,“hoang tưởng” tin vào“Thế thắng” của “chính nghĩa’” Cờ Vàng trong cuộc hội thoại. Thế nên, Cờ vàng cứ như quan tòa, tự cho mình quyền được hỏi, được phán xét bằng thói du côn, du đãng, của đám lính Ngụy Sài gòn năm nào, của một thời quyền uy “Hét ra lửa, mửa ra khói”coi thứ dân như cỏ rác, để tra tấn, để hành hạ và để bịt miệng người khác.

Thế rồi, để tự sướng, Cờ Vàng Nguyễn kevil tự bốc thơm, yêu nước theo kiểu bán nước “Cõng rắn căn gà nhà”. Trong khi đó, một chút cái gọi “Chính nghĩa ” thì Cờ Vàng không bao giờ có, nên khi bị các cháu Cờ đỏ tấn công bằng một thứ vũ khí, đó là sự thật của lịch sử, sự thật của chính nghĩa, nay đã thành chân lý của Cờ đỏ, đó cũng chân lý của cả dân tộc này bị đô hộ 1000 năm nhưng không bao giờ Hán hóa, 100 năm nô lệ của thực dân và đế quốc, nhưng không bao giờ bị Tây hóa.

Ấy thế, mà dân Cờ Vàng không chịu hiểu, không chịu nhận ra, đó là sự thật lịch sử. Một khi đã là sự thật lịch sử thì không thể chối cãi.

Qua cuộc hội thoại này, người nghe đã thấy rõ và có thêm cơ sở để đánh giá bản chất Cờ Vàng và những kẻ đứng dưới nó.

Vì thế, khi nghe cuộc hội thoại này, bạn fb có Nick Vương Vũ bức xúc: Trong giai đoạn 1950-1953 toàn dân, lo đánh đuổi thực dân xâm lược để dành độc lập, lo chống giặc đói, giặc dốt, thì Lũ Cờ Vàng ba que, vẫn còn ôm chân thực dân Pháp điển hình như: Nguyễn Văn Thiệu, Cao văn Viên, Nguyễn Cao Kỳ, Phạm văn Phú, Nguyễn khánh, Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chánh Thi, Hoàng xuân Lãm, Đỗ Cao Trí…….. Chúng cầm súng của ai và chúng bắn vào ai?

Thế đấy, Một thể chế bù nhìn ba que do ngoại bang đẻ ra, “Quân cán chính” của một chế độ, đã từng là những tên lính khố xanh, khố đỏ, cầm súng Tây, súng Mỹ chống lại những người yêu nước, chống lại những người đã từng đổ máu để đòi lại đất nước, danh dự của một Quốc gia và chủ quyền dân tộc, để thoát khỏi nỗi nhục của 80 năm đô hộ giặc Tây và gần 30 năm thống trị của đế quốc Mỹ, để thống nhất nước nhà, đưa giang sơn thu về một mối. Vậy mà, dân Cờ Vàng không biết nhục, nay cứ nhận vơ NVQG, hay VNCH mới là người yêu nước, đấu tranh cho tự do, mang lại độc lập, hạnh phúc cho nhân dân Việt nam. ….Liệu dân Cờ Vàng có quá hoang tưởng?

Vì thế, cuộc khẩu chiến chính trị này, dân Ba que bí từ, bí nghĩa đâm ra Cờ Vàng “đụt khẩu” chỉ ấp úng bao biện, rồi lại dở thói ba que. Nào là “Luận điệu tuyên truyền của CS, rồi chúng mày bị nhồi sọ,…. hay chúng mày cũng xảo biện …., Ây zà zà Cộng sản chúng mày cũng lươn lẹo ra phết đấy nhỉ……”

He he, thế là Cờ Vàng lại thô lỗ, rồi cụp đuôi cúp máy.

Nhục, cho chính nghĩa Cờ Vàng

Nguyễn Kim Khánh

Bình luận trên facebook

Bình luận trên VNTB

..

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin được quan tâm

    THỐNG KÊ TRUY CẬP

    Flag Counter